Xổ sô Vĩnh Long Tuần qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 42VL26 mở ngày 25/06/2021 người trúng giải đặc biệt ở huyện Đức Hòa tỉnh Long An. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Liên hệ


Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Mã số thuế: 1500171982
Điện thoại: 02703 822664
Fax: 02703 824015
Địa chỉ: 51E Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Vĩnh Long, Việt Nam

Số điện thoại các phòng ban:

  • Phòng Hành chánh Tổ chức: …
  • Phòng Trả thưởng Thủ quỹ: …
  • Phòng Kế toán: …
  • Phòng Kế hoạch Cung tiêu: …
  • Phòng Xổ số Tự chọn: …
  • Trạm Giao dịch TP. HCM: …