Xổ sô Vĩnh Long Kỳ qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 43VL24 mở ngày 17/06/2022 người trúng giải đặc biệt ở quận Bình Thạnh và quận 11 tp Hồ Chí Minh. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Kế hoạch phát triển 5 năm

Kế hoạch tài chính 05 năm theo từng giai đoạn của Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

  • Giai đoạn 2017 – 2021: Xem và tải văn bản tại đây
  • Giai đoạn 2021 – 2025: Xem và tải văn bản tại đây