Xổ sô Vĩnh Long Tuần qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 41VL26 mở ngày 26/6/2020 người trúng giải đặc biệt ở quận Bình Thủy, quận Ô Môn và quận Cái Răng tp Cần Thơ. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ Tổ chức Công ty