Xổ sô Vĩnh Long Kỳ qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 43VL41 mở ngày 14/10/2022 người trúng giải đặc biệt ở thị xã Tân Châu tỉnh An Giang. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Bảo vệ: Thành tích và khen thưởng

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: