Xổ sô Vĩnh Long Tuần qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 42VL19 mở ngày 07/05/2021 người trúng giải đặc biệt ở tp Long Xuyên tỉnh An Giang. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Bảo vệ: Thành tích và khen thưởng

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: