Xổ sô Vĩnh Long Kỳ qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 43VL23 mở ngày 10/06/2022 người trúng giải đặc biệt ở huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Hoạt động đảng bộ