Xổ sô Vĩnh Long Tuần qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 41VL26 mở ngày 26/6/2020 người trúng giải đặc biệt ở quận Bình Thủy, quận Ô Môn và quận Cái Răng tp Cần Thơ. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Danh sách lãnh đạo công ty

VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY

– Chủ tịch kiêm Giám đốc:  Ông Thiệu Ngọc Tâm

– Phó Giám đốc: Ông Lê Thành Tặng

– Phó Giám đốc: Ông Võ Thanh Trung

– Kiểm soát viên: Bà Nguyễn Thị Phương Anh

– Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Bích Liên