Xổ sô Vĩnh Long Tuần qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 41VL19 mở ngày 08/5/2020 người trúng giải đặc biệt ở quận 11 tp Hồ Chí Minh. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Tin tức

Nếu em trúng giải đặc biệt hoặc an ủi có được nhận giải khuyến khích không?

3 giải có cơ cấu số khác nhau nên không nhận 2 giải được bạn nhé!