Xổ số kiến thiết Vĩnh Long có vai trò quan trọng, đóng góp ngân sách rất lớn | Xổ số kiến thiết Vĩnh Long | KQXS
Xổ số Vĩnh Long

Tin tức

Xổ số kiến thiết Vĩnh Long có vai trò quan trọng, đóng góp ngân sách rất lớn

Trong 40 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Vĩnh Long có sự phát triển nhanh, ổn định, đóng góp cho ngân sách rất lớn.

Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư.

Qua đó, nhiều công trình đã đưa vào sử dụng, tạo thêm diện mạo mới và đã góp phần tích cực phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà. Trao đổi với phóng viên, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư cho biết:

– Quá trình hình thành, phát triển của Công ty XSKT trải qua nhiều giai đoạn. Chẳng hạn, năm 1999 đánh dấu mốc đóng góp vào ngân sách từ nguồn thu XSKT là trên 100 tỷ đồng, còn từ năm 2008 trở về sau, thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội, nguồn thu ngân sách ngoài cân đối từ XSKT để dành toàn bộ chi cho đầu tư phát triển.

Có thể nói, Công ty XSKT Vĩnh Long từ lúc thành lập đã có sự phát triển nhanh, ổn định. Đây là một doanh nghiệp có vai trò quan trọng, đóng góp cho ngân sách rất lớn, giúp cho tỉnh cân đối chi đầu tư phát triển.

Đối với lĩnh vực XSKT, nếu tính từng giai đoạn, có thể thấy mức đóng góp cho đầu tư phát triển của XSKT tăng dần, từ 1999- 2005 chiếm mức bình quân 28,47%/tổng mức chi đầu tư của tỉnh; từ 2006- 2010 chiếm 30,36%; từ 2011- 2015 chiếm 40,69%; từ 2016 đến nay
chiếm 40,77%.

* Những con số trên đây đã nói lên điều gì, thưa ông?

– Trong 40 năm qua, XSKT đã đóng góp vào ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng các dự án lĩnh vực y tế, giáo dục, các công trình công cộng, các công trình phúc lợi xã hội đã góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, phục vụ nhân dân.

Trong giai đoạn 2011- 2019, tổng vốn XSKT chi cho đầu tư phát triển trên 7.222 tỷ đồng, chiếm khoảng 40% trong kế hoạch vốn đầu tư phát triển của tỉnh. Qua đó, góp phần đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội thiết yếu.

* Thưa ông, từ đóng góp của XSKT đã có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Vĩnh Long?

– Có thể thấy rõ, đầu tư phát triển vừa là nhiệm vụ chiến lược, vừa là giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội thiết yếu giữ vai trò quan trọng và có tác động mạnh mẽ đến việc huy động các nguồn lực khác cho đầu tư phát triển.

Nguồn XSKT đã góp phần hoàn chỉnh hệ thống bệnh viện tuyến huyện, đầu tư mới khối 9 tầng Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng với trang thiết bị hiện đại để phục vụ nhân dân trong khám chữa bệnh.

Bên cạnh, tập trung ưu tiên đầu tư các trường học đạt chuẩn quốc gia, đồng thời cải tạo, sửa chữa các trường đã xuống cấp. Gắn với phát triển y tế, giáo dục, nguồn XSKT đã góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở các xã trong tỉnh, nhất là các xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần kéo giảm khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giao thông được thuận lợi phục vụ nhân dân trong lưu thông và vận chuyển hàng hóa nông sản, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 80%.

* Cảm ơn ông!

Nguồn: Báo Vĩnh Long (TRẦN PHƯỚC)