Xổ sô Vĩnh Long Tuần qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 42VL03 mở ngày 15/01/2021 người trúng giải đặc biệt ở huyện Châu Phú tỉnh An Giang. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Xổ số Kiến thiết Bình Dương 40 năm vì mục tiêu Ích nước Lợi nhà