Xổ sô Vĩnh Long Kỳ qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 43VL16 mở ngày 22/04/2022 người trúng giải đặc biệt ở tp Long Xuyên tỉnh An Giang. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Trúng thưởng