Xổ sô Vĩnh Long Kỳ qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 43VL41 mở ngày 14/10/2022 người trúng giải đặc biệt ở thị xã Tân Châu tỉnh An Giang. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Tin tức

Thông báo mời chào giá – Dịch vụ tổ chức chuyến đi học tập, nghiên cứu thị trường 2023

Tải giấy mời tại đây