Xổ sô Vĩnh Long Tuần qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 41VL26 mở ngày 26/6/2020 người trúng giải đặc biệt ở quận Bình Thủy, quận Ô Môn và quận Cái Răng tp Cần Thơ. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Tài liệu