Xổ sô Vĩnh Long Tuần qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 40VL36 mở ngày 06/9/2019 người trúng giải đặc biệt ở quận 11 tp Hồ Chí Minh và quận Ninh Kiều tp Cần Thơ. Nay xin thông báo đến đồng bào và các Đại lý bán vé số được biết.

Quản trị doanh nghiệp