Xổ sô Vĩnh Long Tuần qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 41VL19 mở ngày 08/5/2020 người trúng giải đặc biệt ở quận 11 tp Hồ Chí Minh. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Tin tức

Kết quả xố số ngày 02/08