Xổ sô Vĩnh Long Tuần qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 41VL42 mở ngày 16/10/2020 người trúng giải đặc biệt ở quận 8 tp Hồ Chí Minh. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Tin tức

Kế hoạch tài chính 05 năm theo từng giai đoạn

Kế hoạch tài chính 05 năm theo từng giai đoạn của Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

  • Giai đoạn 2016 – 2020 : Đang cập nhật…..
  • Giai đoạn 2021 – 2025: Xem và tải văn bản tại đây