Xổ sô Vĩnh Long Kỳ qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 44VL34 mở ngày 25/08/2023 người trúng giải đặc biệt ở tp Thủ Đức TP HCM. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Tin tức

Đại hội điểm Chi bộ 2. Lần II, nhiệm kỳ 2017 – 2019

Ngày 25/4/2017, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2017- 2019.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt hứa hẹn trước đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016. Hàng năm, 100% đảng viên đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào “Dân vận khéo” có 3 tập thể, 20 đảng viên và 16 người lao động đăng ký thực hiện; vận động làm tốt công tác an sinh xã hội với số tiền 46,7 tỷ đồng.

Chi bộ 2 đã tích cực cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, năm 2016, lợi nhuận đạt 621 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.409 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2017- 2019, Chi bộ 2 tiếp tục phấn đấu vận động 100% đảng viên, quần chúng thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác; thường xuyên học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ. Vận động 100% đảng viên, quần chúng tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

Ban chấp hành Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2017- 2019 gồm 3 đồng chí, đồng chí Lê Nguyễn Trung Hội được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ 2.

_TriTM_