Xổ sô Vĩnh Long Tuần qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 42VL23 mở ngày 04/05/2021 người trúng giải đặc biệt ở quận Ninh Kiều và quận Bình Thuỷ tp Cần Thơ. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Tin tức

Công ty tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần III giai đoạn 2020-2025.

(Nguồn: Đài Phát thanh Truyên hình Vĩnh Long – THVL)