Xổ sô Vĩnh Long Tuần qua vé số Vĩnh Long mang ký hiệu 42VL03 mở ngày 15/01/2021 người trúng giải đặc biệt ở huyện Châu Phú tỉnh An Giang. Nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý vé số được biết.

Tin tức

Chi đoàn Công ty tham gia hiến máu tình nguyện năm 2019

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công ty năm 2019. Nhằm tích cực hưởng ứng cuộc vận động những giọt máu hồng hè 2019. Sáng ngày 24/8/2019, Chi đoàn Công ty XSKT Vĩnh Long đã tham gia hiến máu tình nguyện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỉnh Vĩnh Long. Chương trình do BTV Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức thực hiện. Đây là việc làm thường xuyên của Chi đoàn Công ty trong suốt thời gian qua./.

Chi đoàn Công ty tham gia hiến máu hè năm 2019

_Trung Hội_