KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc

Kết quả xổ số Bắc Ninh ngày: 25-11-2015 (Thứ 4)

Giải đặc biệt
92396
Giải nhất
71070
Giải nhì
70636-96202
Giải Ba
31786 - 91565 - 57956 - 96152 - 59226 - 23408
Giải Tư
7373 - 4825 - 6927 - 6379
Giải Năm
2977-2638-6261-5157-3108-7043
Giải Sáu
438 - 330 - 487
Giải Bảy
35-97-01-64

Kết quả xổ số Thủ Đô ngày: 26-11-2015 (Thứ 5)

Giải đặc biệt
60233
Giải nhất
75770
Giải nhì
56075-95186
Giải Ba
24401 - 43892 - 89774 - 53793 - 11382 - 46130
Giải Tư
3670 - 0881 - 9892 - 6632
Giải Năm
0995-7511-7116-7634-6567-6200
Giải Sáu
026 - 080 - 480
Giải Bảy
37-74-34-79

Kết quả xổ số Hải Phòng ngày: 27-11-2015 (Thứ 6)

Giải đặc biệt
61591
Giải nhất
30051
Giải nhì
97566-62941
Giải Ba
97284 - 28623 - 68931 - 02049 - 20597 - 81208
Giải Tư
6424 - 3459 - 0208 - 3945
Giải Năm
9964-3880-3522-2703-2508-4023
Giải Sáu
236 - 055 - 563
Giải Bảy
95-60-89-22

Kết quả xổ số Nam Định ngày: 28-11-2015 (Thứ 7)

Giải đặc biệt
52446
Giải nhất
08516
Giải nhì
80320-84693
Giải Ba
16325 - 60481 - 79742 - 62088 - 07544 - 61643
Giải Tư
5877 - 3127 - 2356 - 8061
Giải Năm
3268-9033-4781-1784-3366-9208
Giải Sáu
499 - 248 - 236
Giải Bảy
26-35-95-79

Kết quả xổ số Thái Bình ngày: 29-11-2015 (Chủ nhật)

Giải đặc biệt
07314
Giải nhất
56931
Giải nhì
19810-81553
Giải Ba
80773 - 08923 - 48913 - 31108 - 18625 - 89488
Giải Tư
0084 - 5956 - 4434 - 0665
Giải Năm
9635-8509-2178-3247-1502-6840
Giải Sáu
533 - 708 - 516
Giải Bảy
00-67-58-25

Kết quả xổ số Thủ Đô ngày: 30-11-2015 (Thứ 2)

Giải đặc biệt
20754
Giải nhất
19070
Giải nhì
55911-70964
Giải Ba
00536 - 15779 - 85524 - 56830 - 74623 - 17022
Giải Tư
3947 - 8501 - 6425 - 4634
Giải Năm
6014-1134-4491-9066-8989-2490
Giải Sáu
406 - 248 - 110
Giải Bảy
01-87-72-70

Kết quả xổ số Bắc Ninh ngày: 25-11-2015 (Thứ 4)

Giải đặc biệt
92396
Giải nhất
71070
Giải nhì
70636-96202
Giải Ba
31786 - 91565 - 57956 - 96152 - 59226 - 23408
Giải Tư
7373 - 4825 - 6927 - 6379
Giải Năm
2977-2638-6261-5157-3108-7043
Giải Sáu
438 - 330 - 487
Giải Bảy
35-97-01-64

Kết quả xổ số Thủ Đô ngày: 26-11-2015 (Thứ 5)

Giải đặc biệt
60233
Giải nhất
75770
Giải nhì
56075-95186
Giải Ba
24401 - 43892 - 89774 - 53793 - 11382 - 46130
Giải Tư
3670 - 0881 - 9892 - 6632
Giải Năm
0995-7511-7116-7634-6567-6200
Giải Sáu
026 - 080 - 480
Giải Bảy
37-74-34-79

Kết quả xổ số Hải Phòng ngày: 27-11-2015 (Thứ 6)

Giải đặc biệt
61591
Giải nhất
30051
Giải nhì
97566-62941
Giải Ba
97284 - 28623 - 68931 - 02049 - 20597 - 81208
Giải Tư
6424 - 3459 - 0208 - 3945
Giải Năm
9964-3880-3522-2703-2508-4023
Giải Sáu
236 - 055 - 563
Giải Bảy
95-60-89-22

Kết quả xổ số Nam Định ngày: 28-11-2015 (Thứ 7)

Giải đặc biệt
52446
Giải nhất
08516
Giải nhì
80320-84693
Giải Ba
16325 - 60481 - 79742 - 62088 - 07544 - 61643
Giải Tư
5877 - 3127 - 2356 - 8061
Giải Năm
3268-9033-4781-1784-3366-9208
Giải Sáu
499 - 248 - 236
Giải Bảy
26-35-95-79