Về việc phê quyệt quỹ tiền lương kế hoạch đối với người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long

Quản Trị ViênBáo cáo công khaiquyluong
Về việc phê quyệt quỹ tiền lương kế hoạch đối với người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long Năm 2016 Xem và tải văn bản tại đây Năm 2017 Xem và tải văn bản tại đây Năm 2018 Xem và tải văn bản...